Candidaturid

PREȘEDINTE 2019

Alegeri prezidențiale – BERENGHI Ioan Cãtãlin,

P.DAC BERENGHI formular semnaturi

 

 

Programul prezidențial şi guvernamental, administrativ-politic

Principii și fundamente politice patriotice

  • Constituția României, adoptatã în 2003;
  • Declarația fundamentalã a drepturilor omului.

 

A. Repere generale:

  1. Dacismul şi românismul;
  2. Tradiția istorică politică a oamenilor de stat și a bărbaților de Țară;
  3. Familia românească așa cum reiese din legislația actuală aplicabilă;
  4. Patria ca spațiu, ideal sfânt și teritoriu legitim al tuturor celor care s-au născut români;
  5. Democrația ca formă de reprezentare și participare legală, leală a neamului nostru și reprezentare justă a tuturor componentelor sociale, precum și grupurilor etnice sau religioase.

 

B. Obiective prioritare

Cu ocazia ZILEI NAȚIONALE A IMNULUI DIN 29 IULIE 2019, DECLAMĂM că pornim de la următoarele priorități:

I. SĂNĂTATEA SOCIALĂ GLOBALĂ ȘI NAȚIONALĂ.

Paradigma politică patriotică are în vedere sănătatea societății atât la nivel internațional, care în ciuda capitalului consistent nu acoperă caracterul echilibrat al resurselor și nici alocarea haotică nereglementată a surselor.

II. DREPTATEA SOCIALĂ ȘI FAMILIA NAȚIONALĂ., politică Politica patriotică pune pe primul plan atât dreptatea cât și familia, justețea nu este suficientă atunci când nu ai prosperitate.

III. STATUL NAȚIONAL ROMÂN: PENTRU NOI ȘI COPIII NOȘTRI! O politică patriotică pornește de la statul ca origine a descendenților naționali, chiar dacă suntem europeni, globali sau occidentali.

IV. GOSPODĂRIA NAȚIONALĂ ȘI. SISTEMUL ECONOMIC PATRIOTIC. Nicio politică patriotică nu poate exclude țara ca fundament al producerii celor strict necesare și nu doar de consum.

V. COEXISTENȚIALISMUL. GUVERNUL ȘI ECONOMIA TREBUIE SĂ FIE ÎN DIRECŢII DE RESTRUCTURARE, REFORMĂ ȘI REÎNFIINȚARE; DAR ȘI ECHILIBRU ȘI EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE CA PROFIT NATIONAL. Orice politică patriotică recunoaște că pot supraviețui atât segmentele strategice dar și cele pur economice internaționale în completare și nu neapărat în concurență.

VI. POLITICA EXTERNĂ BAZATĂ PE REALUL ECHILIBRU ÎNTRE ȚĂRI. Politica patriotică înseamnă demnitate și dialog diplomatic în interesul părților politice geostrategice.

VII. SECURITATEA NAȚIONALĂ, ENERGETICĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTARĂ. Politica patriotică are mereu binele suprem al cetățeanului

VIII. PATRIOTISM ȘI ROMÂNISM. SUVERANITATEA. INTERESUL PATRIOTIC ȘI POLITICA PATRIOTICĂ presupune să păstrăm proporțiile bunului simț și al procentelor decente, demografice, de generații pentru a fi tot români cu limitele constituționale, ale drepturilor fundamentale ale omului și altor documente internaționale de reper, inclusive rezoluțiile ONU.

IX. PRIMENIREA CLASEI POLITICE. DECOMUNIZAREA ALĂTURI DE LUSTRAŢIA ȘI DESECURISTOCRATIZAREA SOCIETĂȚII NAȚIONALE. Tot politică patriotică este și încheierea capitolelor din trecut care ne urmăresc și ne fac dependenți de cercuri apolitice nocive.

X. CONSTITUȚIONALISM ȘI CONTROL PARLAMENTAR AUTENTIC, INCLUSIV LA NIVELUL COMUNITĂȚII DE INFORMAȚII, politică patriotică ce presupune ca parlamentarii și politicienii, alături de toți demnitarii să fie meritocratici cu acces corect la comunitatea de informații pentru binele cetățenilor și nu securistostatici.

XI. APĂRAREA CU STRICTEȚE A PREVEDERII CONSTITUȚIONALE PRIN CARE SE STIPULEAZĂ CĂ ROMÂNIA ESTE STAT NAȚIONAL, SUVERAN, INDEPENDENT, UNITAR ȘI INDIVIZIBIL, precum și combaterea cu intransigență a oricăror manifestări revizioniste sau secesioniste;.

XII. INTENSIFICAREA EFORTURILOR PE CALE PAȘNICĂ, DE NATURĂ DIPLOMATICĂ, ISTORICĂ, ECONOMICĂ, SOCIALĂ, CULTURALĂ, PATRIOTICĂ ȘI DE ORICE FEL, PENTRU REFACEREA ROMÂNIEI MARI, așa cum ne-au făurit-o înaintașii noștri, prin voință populară, la 1 Decembrie 1918;.

XIII. FOLOSIREA TUTUROR PÂRGHIILOR LEGALE ȘI SENTIMENTALE PENTRU REALIZAREA CONCORDIEI NAȚIONALE, pentru atenuarea divergențelor sociale și politice, pentru creșterea respectului instituțiilor statului față de cetățean și românii de pretutindeni, precum și respectarea drepturilor constituționale pentru toate minoritățile naționale.

XIV. ORGANIZAREA DE ACȚIUNI CONSISTENTE ȘI EFICIENTE ÎN UNITĂȚI EDUCAȚIONALE, INSTITUȚII RELIGIOASE ȘI COMUNITĂȚI LOCALE, ÎN PROGRAMELE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE NAȚIONALE, PENTRU CUNOAȘTEREA ADEVĂRATEI ISTORII A ROMÂNILOR, pentru resuscitarea spiritului patriotic, pentru cultivarea și întreținerea sentimentului de mândrie națională și pentru respectarea, integrală a simbolurilor și valorilor naționale.

XV. RESPECTAREA CU SFINȚENIE A PREVEDERII CONSTITUȚIONALE POTRIVIT CĂREIA, LIMBA OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA ESTE LIMBA ROMÂNĂ, ORIUNDE PE CUPRINSUL ACESTEIA și, în consecință, respingerea cu fermitate a oricăror tendințe și încercări de impunere ca limbi oficiale pe teritoriul țării a altor limbi, indiferent care ar fi acestea.

XVI:. MODIFICAREA DE URGENȚĂ A TUTUROR LEGILOR ȘI ORDONANȚELOR GUVERNAMENTALEACTELOR NORMATIVE CARE PERMIT SAU FACILITEAZĂ CUMPĂRAREA, ACHIZIȚIONAREA SAU CONCESIONAREA PE TERMEN LUNG DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE SAU FIZICE STRĂINE A RESURSELOR NATURALE ALE ROMÂNIEI, precum: pământul, pădurile, apele naturale și minerale, petrolul, gazele naturale, minele de aur, cărbune, sare, uraniu, metale feroase, neferoase sau rare, precum și alte valori de patrimoniu, de artă, etc. aparținând statului român sau comunităților locale;.

XVII. REALIZAREA DE PROGRAME NAȚIONALE PE TERMEN LUNG ȘI MEDIU, ÎNTOCMITE DE SPECIALIȘTI ÎN DOMENIU, PE CARE SĂ LE RESPECTE TOATE GUVERNELE CARE SE SUCCED LA CONDUCEREA ȚĂRII ȘI CARE SĂ VIZEZE: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, CERCETAREA, INFRASTRUCTURA, SĂNĂTATEA, EDUCAȚIA, APĂRAREA ȘI TURISMUL, dar în același timp să ofere și perspectiva locurilor de muncă atractive;.

XVIII. ÎNTĂRIREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE APĂRARE AL ȚĂRII, ÎNDEOSEBI A ARMATEI, pentru că într-un eventual conflict armat, România nu va mai putea fi apărată, din nefericire, nici cu LANCEA , CA LUI HOREA, NICI CU SICA LUI, PRECUM BUREBISTA, nici cu pieptul de aramă și nici măcar cu arma în mână, ci DOAR cu o armată performantă, cu adevărat eficientă, operabilă și de ultimă generație, indispensabilă pentru protejarea drepturilor și intereselor naționale și istorice ale românilor.

Avem nevoie de aviație performantă, cu sisteme de rachete eficiente sau cu instalații de interceptare și lovire de ultimă generație, cu arme și sisteme de apărare moderne, cu adevărat eficiente, eficace și operabile.

XIX. IEȘIREA DIN LETARGIE A POLITICII EXTERNE A ȚĂRII, PRIN INTENSIFICAREA RELAȚIILOR BILATERALE SAU MULTILATERALE ALE ROMÂNIEI, PRIN ACȚIUNI DIPLOMATICE EFICIENTE, menite să crească prestigiul acesteia în lume, dar și prin riposte diplomatice mai hotărâte la tot mai desele atacuri și afronturi mediatice la adresa țării noastre;

XX. STABILIREA DE MĂSURI SOCIALE REALE ȘI DE PERSPECTIVĂ, nu populiste, care să nu ducă la învrăjbirea între categoriile socio-profesionale sau între generații, și care să nu genereze convulsii sociale. Ex: MUNCA ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII PENTRU CONSTRUIREA DE INFRASTRUCTURĂ STRATEGICĂ ȘI AUTOSTRĂZI.

 

Paradigma patrioticã publicã politicã a partidului nu este limitativã.

 

Bucureşti,

21.august.2019